ASUS ROG G551VW - Цифрова клавиатура

background image

Цифрова клавиатура

Избрани модели на Notebook PC

разполагат с цифрова клавиатура.

Можете да използвате тази

клавиатура за въвеждане на

цифри или като стрелки.

Натиснете

, за да превключите

между използване на

клавиатурата за цифри

или като стрелки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изгледът на цифровата клавиатура може да се различава

по модел или територия, но начинът на употреба остава същият.

background image

42

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC