ASUS ROG G551VW - Инсталиране на твърдия диск

background image

Инсталиране на твърдия диск

Вижте следните стъпки, ако е необходимо да замените твърдия диск

на Вашия Notebook PC.

ВАЖНО! Купувайте твърди дискове за този Notebook PC само от

оторизирани търговски представители, за да подсигурите максимална

съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да

отстраните капака на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Външният вид на долната страна на Notebook PC може да се

различава според модела, но инсталирането на твърд диск е

едно и също.

Препоръчва се да смените твърдия диск в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

85

А.

Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook

PC.

Б.

Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно

от Вашия Notebook PC.

background image

86

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

В.

Отстранете болтовете, които придържат кутията на твърдия

диск към отделението

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

87

Г.

(като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има

инсталиран HDD, изключете HDD кутията от HDD порта, както

е показано на илюстрацията по-долу.

background image

88

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Д.

Използвайте езичето на HDD гнездото, за да го извадите от

отделението.

Кутия на твърдия диск

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

89

Е.

(Като опция) Ако към HDD кутия има прикрепен HDD, вижте

следните стъпки относно премахване на стария HDD:

1.

Отстранете всички болтове отстрани на HDD кутията.

2.

Отстранете стария HDD от HDD кутията, след което

поставете върху равна и суха повърхност с PCB (printed

circuit board) нагоре, както е показано на илюстрацията

по-долу.

стар HDD

Кутия на твърдия диск

background image

90

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Ж.

Поставете новия твърд диск с PCB (печатна платка),

разположена срещу кутията на твърдия диск Уверете се,

че конекторите на портовете на Вашия твърд диск не са

блокирани от някоя част на кутията н атвърдия диск.

З.

Прикрепете и затегнете болтовете, които отстранихте по-рано

нов HDD

Кутия на твърдия диск

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

91

И.

Поставете обратно кутията на твърдия диск в отделението,

като конекторът за твърд диск трябва да е подравнен с HDD

порта на Notebook PC. Натиснете кутията на твърдия диск,

докато не се свърже с Notebook PC.

Й.

Прикрепете кутията за твърдия диск с болтовете, които

отстранихте по-рано.

background image

92

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

К.

Подравнете и поставете капачето на отделението.

Л.

Закрепете и подсигурете капака на батерийния модул чрез

болта, който отстранихте по-рано.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

93