ASUS ROG G551VW - CE маркировка

background image

CE маркировка

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива 2004/108/EC

“Електромагнитна съвместимост” и на директива 2006/95/EC “Директива за ниско
напрежение”, издадени от Комисията на Европейската общност.

CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Това е продукт от клас Б; в домашна среда този продукт може да причини

радиосмущения, което може да наложи предприемането на съответни мерки
от потребителя.

background image

114

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Ограничени безжични честотни ленти във

Франция

Някои области на Франция имат ограничения за определени честоти.

Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия

случай е:

10mW за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)

100mW за честоти между 2446.5 MHz и 2483.5 MHz

ЗАБЕЛЕЖКА: 10-ти до 13-ти канал включително работят в честотната

лента 2446.6 MHz - 2483.5 MHz.

Има малко възможности за употреба на открито: В частна собственост

или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на

предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с

максимална разрешена мощност на 100mW в честотната лента 2446.5–2483.5

MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост.

За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz:

Максималната разрешена мощност на закрито е 100mW

Максималната разрешена мощност на открито е 10mW