ASUS ROG G551VW - Други клавишни комбинации

background image

Други клавишни комбинации

С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки

пътища, които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и

навигация в Windows

®

10.

\

Зарежда Start menu (Меню "Старт")

Зарежда Action Center (Работен център)

Стартира работния плот

Зарежда File Explorer (Файлов мениджър)

Отваря панела Share (Споделяне)

Зарежда Settings (Настройки)

Зарежда панела Connect (Свързване)

Активира екрана Заключване

Намалява отворения в момента прозорец

background image

58

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Зарежда Search (Търсене)

Зарежда панела Project (Проект)

Отваря прозореца Изпълни

Отваря Център за улеснен достъп

Отваря контекстното меню на бутона Start

(Старт)

Стартира иконата на лупата и увеличава

екрана.

Намалява екрана

Отваря Настройки на разказвача

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

59