ASUS ROG G551VW - Изключване на Вашия Notebook PC

background image

Изключване на Вашия Notebook PC

Можете да изключите Вашия Notebook PC по един от следните начини:

или

Заредете меню Start (Старт), след което
изберете

> Shut down (Изключване),

за да извършите стандартно изключване.

От екрана за вход изберете

> Shut down

(Изключване).

Натиснете

за зареждане на Shut

Down Windows (Изключване на Windows).

Изберете Shut Down (Изключване) от

падащото меню, след което изберете ОК.

Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря,

натиснете и задръжте бутона за включване и

изключване в продължение на най-малко четири

(4) секунди докато Notebook PC не се изключи.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

65