ASUS ROG G551VW - Поставяне на Notebook PC в режим на заспиване

background image

Поставяне на Notebook PC в режим на

заспиване

Направете следното, за да поставите своя Notebook PC в Sleep mode

(Режим на заспиване):

или

Заредете менюто Start (Старт), след което
изберете

> Sleep (Заспиване), за

да поставите своя Notebook PC в режим на

заспиване.

От екрана за вход изберете

> Sleep

(Заспиване).

Натиснете

за зареждане на Shut Down

Windows (Изключване на Windows). Изберете Sleep

(Заспиване) от падащото меню, след което изберете

OK (ОК).

ЗАБЕЛЕЖКА: За да поставите своя Notebook PC в режим Sleep

(Заспиване), натиснете бутона за включване и изключване веднъж.

background image

66

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

67