ASUS ROG G551VW - Отваряне на програми от менюто Старт

background image

Отваряне на програми от менюто Старт

Една от най-често срещаните употреби на менюто Старт е а

отваряне на програми, инсталирани на Вашия Notebook PC.

Натиснете програмата, за да я заредите.

Поставете курсора над програмата и щракнете върху

нея.

Използвайте клавишите със стрелки за навигация
в програмите. Натиснете

, за да заредите

програмата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изберете All apps (Всички приложения) в дъното на

левия прозорец, за да видите пълния списък с програми и папки на

Вашия Notebook PC, подредени по азбучен ред.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

49