ASUS ROG G551VW - Airplane mode (Режим "Самолет")

background image

Airplane mode (Режим "Самолет")

Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната

комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC

безопасно по време на полет.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за

услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за

ограниченията при работа с Notebook PC.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)

или

1. Зарежда

Action Center (Работен център) от

лентата на задачите.

2.

Изберете иконата

, за да забраните

Airplane mode (Самолетен режим).

Натиснете

.

background image

62

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC