ASUS ROG G551VW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Използвайте Bluetooth, за да улесните безжичния пренос на данни с

други устройства с разрешен Bluetooth.

ВАЖНО! Уверете се, че Airplane mode (Самолетен режим)е

изключен, за да разрешите Bluetooth функцията на Вашия Notebook

PC. За още информация, вижте раздел Airplane mode (Самолетен

режим) в това ръководство.

Сдвояване с други устройства с разрешен Bluetooth

Трябва да сдвоите Вашия Notebook PC с други устройства с

разрешен Bluetooth, за да разрешите пренос на данни. Свържете

устройствата си като следвате стъпките по-долу:

или

1. Заредете

Settings (Настройки) от менюто Старт.

2. Изберете

Devices (Устройства), след което

изберете Bluetooth, за да потърсите устройства

с разрешена Bluetooth функция.

3.

Изберете устройство от списъка. Сравнете

паролата на Вашия Notebook PC с паролата,

изпратена на избраното от Вас устройство. Ако

са едни и същи, изберете Yes (Да) за успешно

сдвояване на Вашия Notebook PC с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои устройства с разрешен

bluetooth е възможно да бъдете подканени да

въведете паролата на Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

61

или

1. Зарежда

Action Center (Работен център) от

лентата на задачите.

2.

Изберете иконата

, за да разрешите

Самолетен режим.

Натиснете

.