ASUS ROG G551VW - Конфигуриране на мрежова връзка със статичен IP адрес

background image

Конфигуриране на мрежова връзка със

статичен IP адрес

7.

Върнете се на прозореца Network and Sharing

Center (Център за мрежи и споделяне) и

изберете Set up a new connection or network

(Настройка на нова връзка или мрежа).

8. Изберете

Connect to the Internet (Свързване с

интернет), след което изберете Next (Напред).

9. Изберете

Broadband (PPPoE) [Широколентова

(PPPoE)].

10. Въведете User name (Потребителско име),

Password (Парола) и Connection name (Име

на връзката), след което изберете Connect

(Свързване).

11. Изберете

Close (Затвори), за да завършите

конфигурирането.

12. Изберете в лентата на задачите, след което

изберете връзката, която току-що създадохте.

13. Въведете потребителското си име и парола

и изберете Connect (Свързване), за да се

свържете към интернет.

или

1.

Повторете стъпки 1-5 под Конфигуриране на

динамична IP/PPPoE мрежова връзка.

2 Изберете

Use the following IP address

(Използвай следния IP адрес).

3.

Въведете данните IP address (IP адрес),

Subnet mask (Подмрежова маска) и Default

gateway (Шлюз по подразбиране), които са Ви

предоставени от Вашия доставчик.

4.

Ако е необходимо, може също така да

въведете адреса на предпочитан DNS сървър и

адрес на алтернативен DNS сървър, след което

изберете ОК.

background image

64

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC