ASUS ROG G551VW - Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен IP адрес/PPPoE мрежова връзка

background image

Конфигуриране на мрежова връзка с динамичен

IP адрес/PPPoE мрежова връзка

или

1. Заредете

Settings (Настройки).

2. Изберете

Network & Internet (Мрежа и

интернет).

3. Изберете

Ethernet > Network and Sharing

Center (Център за мрежи и споделяне).

4.

Изберете своята локална мрежа, след което

изберете Properties (Свойства).

5. Изберете

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

(Интернет протокол версия 4 (TCP/IPv4)), след

което изберете Properties (Свойства).

6. Изберете

Obtain an IP address automatically

(Получавай автоматично IP адрес), след което

изберете OK (ОК).

ЗАБЕЛЕЖКА: Продължете със следващите стъпки, ако използвате

PPPoE връзка.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

63