ASUS ROG G551VW - Снимки

background image

Снимки

Можете да плъзгате и пускате приложения в тези горещи точки, за

да ги прилепите на място.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

55

Използване на Snap (Прилепване)

или

1.

Заредете приложението, което искате да

прилепите.

2.

Плъзнете лентата на задачите на Вашето

приложение и пуснете приложението до ръба

на екрана, за да го прилепите.

3.

Заредете друго приложение, за да повторите

стъпките по-горе.

1.

Заредете приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете и задръжте клавиша

, след

което използвайте клавишите за прилепване

към приложението.

3.

Заредете друго приложение, за да повторите

стъпките по-горе.

background image

56

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC