ASUS ROG G551VW - ЧЗВ за хардуер

background image

ЧЗВ за хардуер

1.

Когато включа Notebook PC, на екрана се появява черна

точка или понякога цветна. Какво да правя?
Въпреки че тези точки се появяват на екрана, те не влияят

на работата на Вашата система. Ако това продължи и

следователно има ефект върху работата на системата,

консултирайте се с оторизиран сервизен центърр на ASUS.

2.

Яркостта и цветовете на дисплея са неравни. Как мога да

поправя това?
Цветовете и яркостта на Вашия дисплей може да се влияят

от ъгъла и текущата позиция на Вашия Notebook PC.

Яркостта и тоновете на Вашия Notebook PC може също

да варират за различните модели. Можете да използвате

функционалните клавиши или настройките на дисплея във

Вашата операционна система, за да регулирате външния вид

на дисплея.

3.

Как мога да удължа максимално живота на батерията на

Notebook PC?
Можете да опитате с някое от следните предположения:

Използвайте функционалните клавиши, за да регулирате

яркостта на дисплея.

Ако не използвате Wi-Fi връзка, преключете режима на

системата на Airplane (Самолет).

Изключете неизползваните USB устройства.

Изберете неизползваните приложения, особено тези,

които използват прекалено много системна памет.

background image

100

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

4.

LED индикаторът на моята батерия светва. Какъв е

проблемът?

Проверете дали токовият адаптер или батерийният

модул са свързани правилно. Можете също така да

изключите адаптера или батерийния модул, да изчакате,

след което отново да ги включите в контакта и Notebook

PC.

Ако проблемът не бъде отстранен, свържете се с

местния сервизен център на ASUS и помолете за помощ.

5.

Защо тъчпадът ми не работи?

Натиснете

, за да активирате тъчпада.

6.

Когато възпроизвеждам аудио или видеофайлове, защо

не мога да чуя звук от високоговорителите на Notebook

PC?
Можете да опитате с някое от следните предположения:

Натиснете

, за да увеличите силата на звука

на високоговорителите.

Проверете дали звукът на високоговорителите не е

изключен.

Проверете дали жака за слушалки е свързан към

Notebook PC и го извадете.

7.

Какво да направя, ако изгубя адаптера на моя Notebook

PC или ако батерията ми спре да работи?

Свържете се с Вашия сервизен център на ASUS за помощ.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

101

8.

Моят Notebook PC не изпълнява правилно натискането на

клавиши, защото моят курсор продължава да се движи.

Какво да правя?
Уверете се, че нищо не докосва или натиска Вашия тъчпад,

докато пишете върху клавиатурата. Можете да деактивирате
Вашия тъчпад като натиснете

.

9.

Вместо да се показват букви при натискане на клавишите

“U”, “I” и “O”, се виждат цифри. Как мога да променя това?

Натиснете клавиша

или

(за избрани модели)

на Вашия Notebook PC, за да изключите тази функция и

използвайте клавишите за въвеждане на букви.

background image

102

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC