ASUS ROG G551VW - Възстановяване на системата

background image

Възстановяване на системата

Използване на опциите за възстановяване на Вашия Notebook PC Ви

дава възможност да възстановите системата до първоначалното й

състояние или просто да опресните настройките й, за да подобрите

производителността.

ВАЖНО!

Архивирайте всичките си файлове преди да използвате опцията

за възстановяване на Notebook PC.

Обърнете внимание на важните персонализирани настройки

като мрежови настройки, потребителски имен и пароли, за да

избегнете загуба на данни.

Уверете се, че Вашият Notebook PC е включен в електрическата

мрежа преди да нулирате системата.

Windows® 10 Ви дава възможност да изберете една от следните

опции за възстановяване:

Запази файловете ми - Тази опция Ви дава възможност да

обновите своя Notebook PC без това да окаже влияние на

личните Ви файлове (снимки, музика, видео, документи) и

приложения от магазина на Windows®.

Използването на тази опция може да възстанови настройките

по подразбиране на Вашия Notebook PC и да изтрие други

инсталирани приложения.

Премахни всичко - Тази опция нулира Вашия Notebook PC и

връща фабричните настройки. Трябва да архивирате своите

данни преди да използвате тази опция.

background image

80

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Go back to an earlier build (Връщане към по-ранна

компилация) - Тази опция Ви позволява да се върнете към

по-ранна компилация. Използвайте тази опция, ако текущата

е подходяща за Вас.

Advanced startup (Разширено стартиране) - Използването

на тази опция Ви дава възможност да използвате други опции

за възстановяване на Вашия Notebook PC, като например:
-

Използване на USB устройство, мрежова връзка или DVD

диск за възстановяване на Windows за стартиране на

Вашия Notebook PC.

- Използвайте

Troubleshoot (Отстраняване

на неизправности), за да разрешите една от

следните опции за възстановяване: System Restore

(Възстановяване на системата), System Image Recovery

(Възстановяване на системен образ), Startup Repair

(Поправка при стартиране), Command Prompt (Команден

прозорец), UEFI Firmware Settings (Настройки на

фърмуера на UEFI), Startup Settings (Настройки за

стартирането).