ASUS ROG G551VW - Извършване на опция за възстановяване

background image

Извършване на опция за възстановяване

Вижте следните стъпки, ако искате да получите достъп и да

използвате някоя от следните опции а възстановяване на Вашия

Notebook PC.
1. ЗаредетеSettings (Настройки), след което изберете Update

and security (Актуализиране и защита).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

81

2.

В опцията Update and security (Актуализация и защита)

изберете Recovery (Възстановяване), след което изберете

желаната опция за възстановяване.

background image

82

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

83