ASUS ROG G551VW - Отдолу

background image

Отдолу

ЗАБЕЛЕЖКА: Долната страна може да се различава на външен вид в

зависимост от модела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дъното на Notebook PC може да стане топло или горещо при

работа или зареждане на батерийния модул. Когато работите с

Notebook PC, не го поставяйте върху повърхност, която може да

блокира вентилационните отвори.

Само оторизирани ASUS техници рябва да отстранят батерията

вътре в устройството.

ВАЖНО! Продължителността на работа на батериите варира

в зависимост от това за какво използвате Notebook PC и от

техническите му характеристики. Батерийният модул не се

разглобява.

background image

20

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Батериен модул

Батерийният модул се зарежда автоматично, когато Вашият

Notebook PC е свързан към източник на енергия. Когато се

зареди, батерийният модул захранва Вашия Notebook PC.

Пружинно заключване на батерията

Пружинното заключване на батерията автоматично задържа

модула на батерията на място, след като той бъде поставен в

отделението за батерия.

ВАЖНО! Това заключване трябва да бъде в отключено

положение, когато изваждате батерийния модул.

Вентилационни отвори

Вентилационните отвори позволяват да влиза студен и да

излиза горещ въздух от Вашия Notebook PC .

ВАЖНО! Убедете се, че вентилационните отвори не са
запушени от хартия, книги, дрехи, кабели или други обекти, в
противен случай е възможно прегряване.

Капаче на отделението

Това капаче защитава мястото във Вашия Notebook PC, което

е резервирано за твърдите дискове (HDD) и RAM) модулите.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация относно замяната или

инсталирането на HDD и RAM модули на Вашия Notebook PC,

вижте Chapter 5 (Раздел 5): Надграждане на Вашия Notebook PC

на това електронно ръководство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

21