ASUS ROG G551VW - Snap hotspoty

background image

Snap hotspoty

Na tyto hotspoty lze přetahovat aplikace a připínat je na místo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

55

Používání funkce Snap

nebo

1.

Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap.

2.

Přetažením záhlaví vaší aplikace na okraj

obrazovky ji připnete.

3.

Spusťte další aplikaci a zopakováním výše

uvedených kroků ji připněte.

1.

Spusťte aplikaci, s níž chcete použít funkci Snap.

2.

Stiskněte a podržte klávesu

a potom pomocí

kláves se šipkami připněte aplikaci.

3.

Spusťte další aplikaci a zopakováním výše

uvedených kroků ji připněte.

background image

56

Uživatelská příručka notebooku