ASUS ROG G551VW - Používání dotykové plochy

background image

Používání dotykové plochy

background image

Uživatelská příručka notebooku

35

Gesta jedním prstem

Klepnutí/dvojité klepnutí

Klepnutím na aplikaci ji vyberte.

Poklepáním na aplikaci ji spusťte.

Přetažení

Poklepejte na položku a poté táhněte stejným prstem, aniž byste jej

zvedli z touchpadu. Položku upustíte na nové místo tím, že zvednete

prst z touchpadu.

background image

36

Uživatelská příručka notebooku

Levé kliknutí

Pravé kliknutí

Kliknutím vyberte některou

aplikaci.

Kliknutím dvakrát spusťte

aplikaci.

Kliknutím na toto tlačítko otevřete

nabídku pravého kliknutí.

POZNÁMKA: oblasti na touchpadu označené tečkovanou čarou

představují levé a pravé tlačítko myši.

Gesta dvěma prsty

Procházení stránek dvěma prsty

(nahoru/dolů)

Procházení stránek dvěma prsty

(vlevo/vpravo)

Tahem dvou prstů rolujte nahoru

nebo dolů.

Tahem dvou prstů rolujte vlevo

nebo vpravo.

background image

Uživatelská příručka notebooku

37

Přetažení

Vyberte položku, poté stiskněte a držte tlačítko levého kliknutí.

Potažením druhého prstu po dotykové ploše přetáhněte položku a

zvednutí prstu z tlačítka ji uvolněte.

Zmenšení

Zvětšení

Táhněte dva prsty na touchpadu

k sobě.

Rozáhněte dva prsty na touchpadu

od sebe.

background image

38

Uživatelská příručka notebooku

Funkční klávesy

Funkční klávesy notebooku mohou spouštět následující příkazy: