ASUS ROG G551VW - Používání gest dotykového panelu (u vybraných modelů)

background image

obrazovky spustí Panel symbolů.

background image

32

Uživatelská příručka notebooku

Zvětšit

Zmenšení

Dva prsty umístěné k sobě

roztáhněte kousek od sebe.

Dva prsty umístěné kousek od

sebe přibližte k sobě.

Klepnutí/dvojí klepnutí

Klepnutí a držení

Klepnutím na aplikaci ji

vyberte.

Poklepáním na aplikaci ji

spusťte.

Stisknutím a podržením otevřete

nabídku pravého kliknutí.

background image

Uživatelská příručka notebooku

33

Posuv prstem

Přetažení

Posunem prstu rolujte nahoru a

dolů a posunem prstu posouvejte

obsah obrazovky vlevo a vpravo.

Přetažením vytvoříte pole

s výběrem okolo více

položek.

Přetažením přemístíte

položku na nové místo.

background image

34

Uživatelská příručka notebooku

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun