ASUS ROG G551VW - Obnova systému

background image

Obnova systému

Možnosti obnovy vašeho notebooku přinášejí možnost obnovy

původního stavu systému nebo prostě obnovy nastavení tak, aby se

zvýšil výkon.

DŮLEŽITÉ!

Před využitím libovolné z možností obnovy vašeho notebooku si

zazálohujte všechna data.

Abyste předešli ztrátě dat, zaznamenejte si důležité údaje, například

nastavení sítě, uživatelská jména a hesla.

Zajistěte, aby byl notebook napájen adaptérem ze zásuvky, až poté

resetujte systém.

Windows® 10 nabízí následující možnosti obnovy:

Zachovat moje soubory - Tato možnost obnoví stav notebooku

aniž by byly ovlivněny vaše soubory (fotografie, hudba, videa,

dokumenty) a aplikace z Windows® Store.

Tato možnost obnoví výchozí nastavení notebooku a odstraní

ostatní instalované aplikace.

Odebrat vše - Tato možnost obnoví tovární nastavení notebooku.

Před aktivací této možnosti musíte zálohovat svá data.

background image

80

Uživatelská příručka notebooku

Go back to an earlier build (Návrat na předchozí sestavení)

- Tato volba umožňuje vrátit se na některé předchozí sestavení.

Tuto volbu použijte, pokud vám toto sestavení nevyhovuje.

Advanced startup (Upřesnit spuštění) - Tato možnost

zpřístupňuje další pokročilé možnosti obnovy notebooku,

například:

-

Spuštění notebooku z disku USB, ze sítě nebo z DVD disku

Windows pro obnovu.

- Volbou

Troubleshoot (Odstranit potíže) aktivujte

vybranou z pokročilých možností: System Restore (Obnovení

systému), System Image Recovery (Obnovení bitové kopie

systému), Startup Repair (Oprava při spuštění), Command

Prompt (Příkazový řádek), UEFI Firmware Settings (Nastavení

firmwaru UEFI), Startup Settings (Nastavení spouštění).