ASUS ROG G551VW - Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

background image

Odpovědi na časté dotazy o hardwaru

1.

Při vypnutí notebooku se na displeji zobrazí černá, někdy

barevná, tečka. Co je třeba dělat?
Ačkoli se tyto tečky normálně zobrazují na displeji, nemají žádný

negativní vliv na systém. Pokud se případ opakuje a zásadně

omezuje výkon systému, poraďte se s autorizovaným servisním

střediskem ASUS.

2.

Barva a jas nejsou na displeji zobrazeny rovnoměrně. Jak to

lze opravit?
Barva a jas displeje mohou být ovlivněny úhlem a aktuální

polohou notebooku. Jas a barevný tón notebooku se mohou

rovněž lišit podle modelu. Vzhled displeje můžete upravit

funkčními klávesami nebo v nastavení zobrazení v operačním

systému.

3.

Jak lze maximalizovat životnost baterie notebooku?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Upravte jas displeje funkčními klávesami.

Nepoužíváte-li žádné připojení Wi-Fi, přepněte systém do

režimu Airplane mode (Režim Letadlo).

Odpojte nepoužívaná zařízení USB.

Ukončete nepoužívané aplikace, zejména takové, které

využívají příliš mnoho systémové paměti.

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

4.

Indikátor LED baterie nesvítí. Co je nesprávně?

Zkontrolujte, zda je správně připojen napájecí adaptér nebo

baterie. Můžete rovněž zkusit odpojit napájecí adaptér nebo

baterii, počkat jednu minutu a potom je znovu připojit k

elektrické zásuvce a k notebooku.

Pokud problém přetrvává, požádejte o pomoc nejbližší

servisní středisko ASUS.

5.

Proč nefunguje dotyková plocha?

Stisknutím tlačítka

aktivujte dotykovou plochu.

6.

Proč není při přehrávání zvukových souborů a videa slyšet

zvuk z reproduktorů notebooku?
Můžete vyzkoušet některé z následujících doporučení:

Stisknutím tlačítka

zvyšte hlasitost

reproduktoru.

Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené.

Zkontrolujte, zda není k notebooku připojena zástrčka

sluchátek a případně ji odpojte.

7.

Co dělat v případě ztráty napájecího adaptéru notebooku

nebo když přestane fungovat baterie?

Požádejte o pomoc nejbližší servisní středisko ASUS.

background image

Uživatelská příručka notebooku

101

8.

Nelze používat správně klávesy notebooku, protože kurzor

se neustále pohybuje. Co je třeba dělat?
Při psaní na klávesnici se nesmí nic náhodně dotýkat nebo

tisknout dotykovou plochu. Rovněž můžete deaktivovat
dotykovou plochu stisknutím tlačítka

.

9.

Místo písmen se stisknutím kláves „U“, „I“ a „O“ na klávesnici

zobrazují čísla. Jak to lze změnit?

Stisknutím klávesy

, nebo tlačítka

(u vybraných

modelů) na notebooku vypněte tuto funkci a použijte zmíněné

klávesy k zadávání písmen.

background image

102

Uživatelská příručka notebooku