ASUS ROG G551VW - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Pomocí připojení Wi-Fi lze na notebooku pracovat s e-maily, prohlížet

Internet a sdílet aplikace prostřednictvím sociálních sítí.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Wi-Fi. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této příručce.

Připojení k síti Wi-Fi

Chcete-li připojit váš notebook k síti Wi-Fi, postupujte podle

následujících kroků:

nebo

1.

Na hlavním panelu vyberte ikonu

.

2.

Výběrem ikony

aktivujte Wi-Fi.

3.

Ze seznamu dostupných připojení Wi-Fi vyberte

jeden přístupový bod.

4. Výběrem

Connect (Připojit) vytvořte síťové

připojení.

POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno

zadat heslo zabezpečení.

background image

60

Uživatelská příručka notebooku

Bluetooth

Pomocí Bluetooth si můžete snadno vyměňovat data s jinými zařízeními

podporujícími Bluetooth.

DŮLEŽITÉ! Vypněte Airplane mode (režim Letadlo), abyste mohli

využívat Bluetooth. Více podrobností viz sekce Režim Letadlo v této

příručce.

Párování s dalšími zařízeními podporujícími Bluetooth

Přenos dat funguje až po spárování notebooku s dalším zařízením

podporujícím Bluetooth. Chcete-li připojit zařízení, postupujte podle

následujících kroků:

nebo

1. Spusťte

Settings (Nastavení) v úvodní nabídce.

2. Vyberte

Devices (Zařízení) a potom výběrem

Bluetooth vyhledejte zařízení s rozhraním