ASUS ROG G551VW - Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

background image

Konfigurace dynamického připojení IP/PPPoE

nebo

1. Spusťte

Settings (Nastavení).

2. Vyberte

Network & Internet (Síť a Internet).

3. Vyberte

Ethernet > Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení).

4.

Vyberte vaši místní síť LAN a potom vyberte

Properties (Vlastnosti).

5. Vyberte

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

(Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4)) a potom

vyberte Properties (Vlastnosti).

6. Vyberte

Obtain an IP address automatically

(Získat adresu IP automaticky) a poté vyberte OK.

POZNÁMKA: Pokud využíváte připojení PPPoE,

pokračujte dalšími kroky.

background image

Uživatelská příručka notebooku

63