ASUS ROG G551VW - Konfigurace statické IP adresy připojení

background image

Konfigurace statické IP adresy připojení

nebo

1.

Opakujte kroky 1 až 5 postupu Připojení k síti IP /

PPPoE s dynamickou adresou.

2

Vyberte Use the following IP address (Použít

následující adresu IP).

3.

Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle

údajů od vašeho poskytovatele služeb.

4.

Dle potřeby také můžete vyplnit preferovaný

server DNS a alternativní server DNS a poté

vybrat OK.

7.

Vraťte se zpět do Network and Sharing Center

(Centrum síťových připojení a sdílení) a potom

vyberte Set up a new connection or network

(Vytvořit nové připojení nebo síť).

8. Vyberte

Connect to the Internet (Připojit k

Internetu) a potom vyberte Next (Další).

9. Vyberte

Broadband (PPPoE) (Širokopásmové

připojení (PPPoE)).

10. Zadejte Uživatelské jméno, Heslo a Název připojení

a potom vyberte Connect (Připojit).

11. Výběrem

Close (Zavřít) dokončete konfiguraci.

12. Vyberte na hlavním panelu a potom vyberte

právě vytvořené připojení.

13. Vyplňte uživatelské jméno a heslo a výběrem

Connect (Připojit) zahajte připojování k Internetu.

background image

64

Uživatelská příručka notebooku