ASUS ROG G551VW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra

andre Bluetooth-enheder.

VIGTIGT! Sørg for at Airplane mode (Flytilstand) er slået fra, når du

vil aktivere Bluetooth-funktionen på Notebook PC'en. For yderligere

oplysninger henvises til afsnittet Flytilstand i denne manual.

Parring med andre Bluetooth-enheder

Du skal parre Notebook PC'en med andre Bluetooth-enheder for at

kunne overføre data. Dine enheder forbindes på følgende måde:

eller

1. Åbn

Settings (Indstillinger) i startmenuen.

2. Vælg

Devices (Enheder), efterfulgt af Bluetooth,

for at søge efter Bluetooth-enheder.

3.

Vælg en enhed fra listen. Sammenlign

adgangskoden på Notebook PC’en med

adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed.

Hvis de er ens, skal du trykke på Yes (Ja), for at

danne par mellem din bærbare pc og enheden.

BEMÆRK: Ved nogle bluetooth-enheder bliver du

muligvis bedt om at indtaste adgangskoden fra Notebook

PC’en.

background image

Notebook PC E-Manual

61

eller

1. Åbner

Action Center (Løsningcenter) via

proceslinjen.

2.

Tryk på ikonet

, for at slå Airplane mode

(Flytilstand) til.

Tryk på

.