ASUS ROG G551VW - Ühendamine traadita võrkudesse

background image

Ühendamine traadita võrkudesse

Te saate ühendada sülearvuti traadiga võrkudesse näiteks

kohtvõrkudesse ja lairiba Interneti-ühendust pakkuvatesse võrkudesse,

kasutades selleks sülearvuti LAN pesa.

MÄRKUS. Võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga (ISP), et

pöörduda võrguadministraatori poole abi saamiseks Interneti-ühenduse

häälestamisel.

Sätete konfigureerimiseks järgige alltoodud protseduure.

OLULINE! Enne alltoodud toimingute läbiviimist veenduge, et

võrgukaabel sülearvuti LAN pordi ja kohtvõrgu vahel on ühendatud.