ASUS ROG G551VW ohje

background image

Ensimmäinen painos

Lokakuu 2015

FI10818

E-käyttöopas

ASUS Kannettavan tietokoneen

background image

2

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää,

tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun

ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK

COMPUTER INC:n (“ASUS”) erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN “SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA

TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI

KAUPATTAVUUSEDELLYTYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT,

TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA

MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN

LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET,

LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN

KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä

tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai

selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN

INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA,

JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA

MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Vastuurajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen

osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan

vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan

lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista

vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä

takuuasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan

lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat

tässä takuuasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja

jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN

KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI

KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI

TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA

ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa http://support.asus.com

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

3

Sisältö

Tietoja tästä käyttöoppaasta .................................................................................7

Tämän käyttöoppaan merkintätavat ....................................................................... 9
Kuvakkeet .......................................................................................................................... 9
Typografia ......................................................................................................................... 9

Turvallisuus- ja varotoimenpiteet ........................................................................10

Kannettavan tietokoneen käyttö .............................................................................. 10
Kannettavan tietokoneen ylläpito ............................................................................ 11
Oikea hävittäminen ....................................................................................................... 12

Luku 1: Laitteiston asetus

Tutustuminen kannettavaan tietokoneeseen .................................................14

Näkymä päältä ................................................................................................................. 14
Pohja.................................................................................................................................... 19
Oikea puoli ........................................................................................................................ 21
Vasen puoli ........................................................................................................................ 23
Etupuoli .............................................................................................................................. 25

Luku 2: Kannettavan tietokoneen käyttö

Näin pääset alkuun ...................................................................................................28

Lataa kannettava tietokone. ....................................................................................... 28
Avaa näyttöpaneeli nostamalla. ................................................................................ 30
Paina virtapainiketta. ..................................................................................................... 30

Eleet kosketusnäytölle ja kosketuslevylle .........................................................31

Kosketusnäyttöpaneelin käsieleiden käyttö (tietyissä malleissa) ................. 31
Kosketuslevyn käyttö .................................................................................................... 34

Näppäimistön käyttö ................................................................................................38

Toimintonäppäimet ....................................................................................................... 38
Windows® 10 -näppäimet ........................................................................................... 39
Multimedia-ohjausnäppäimet .................................................................................. 40
Numeronäppäimistö ..................................................................................................... 41

Optisen levyaseman käyttö ...................................................................................42

background image

4

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Luku 3: Työskentely Windows® 10:lla

Käynnistäminen ensimmäistä kertaa .................................................................46
Käynnistä-valikko .......................................................................................................47

Käynnistä-valikon käynnistäminen .......................................................................... 48
Ohjelmien avaaminen Käynnistä-valikosta ........................................................... 48

Windows®-sovellukset .............................................................................................49

Työskentely Windows®-sovelluksilla ....................................................................... 50
Windows®-sovellusten mukauttaminen ................................................................ 50

Tehtävänäkymä ..........................................................................................................53
Snap-ominaisuus .......................................................................................................54

Napsauta kohdepisteitä ............................................................................................... 54

Toimintakeskus ...........................................................................................................56
Muut näppäimistön pikavalinnat ........................................................................57
Yhdistäminen langattomiin verkkoihin ............................................................59

Wi-Fi-yhteys ...................................................................................................................... 59
Bluetooth .......................................................................................................................... 60
Airplane mode (Lentokonetila).................................................................................. 61

Yhdistäminen langallisiin verkkoihin ................................................................62

Dynaamisen IP/PPPoE-verkkoyhteyden määrittäminen .................................. 62
Staattisen IP-verkkoyhteyden määrittäminen ..................................................... 63

Kannettavan tietokoneen sammuttaminen ....................................................64

Kannettavan tietokoneen asettaminen lepotilaan ............................................ 65

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

5

Luku 4: Virta päällä -itsetesti (POST)

Virta päällä -itsetesti (POST) ..................................................................................68

POST-tilan käyttö BIOS-asetuksiin siirtymiseen ja vianetsintään .................. 68

BIOS ................................................................................................................................68

Siirtyminen BIOS-asetuksiin ........................................................................................ 68
BIOS-asetukset ................................................................................................................. 69

Järjestelmän palautus ..............................................................................................79

Palautusvalinnan suorittaminen ............................................................................... 80

Luku 5: Kannettavan tietokoneen päivittäminen

Kiintolevyaseman asentaminen ...........................................................................84
Random Access Memory (RAM) -moduulin asentaminen ..........................93

Vinkkejä ja Usein kysyttyä

Hyödyllisiä vinkkejä kannettavan tietokoneen käytöstä .............................98
Usein kysyttyä laitteistosta .....................................................................................99
Usein kysyttyä ohjelmistosta .................................................................................102

Liitteet

DVD-ROM-aseman tietoja ........................................................................................... 106
Blu-ray ROM -asematiedot .......................................................................................... 108
Sisäinen modeemiyhteensopivuus .......................................................................... 108
Yleiskatsaus ....................................................................................................................... 109
Verkkoyhteensopivuusilmoitus ................................................................................. 109
Ei-puheäänilaitteisto .................................................................................................... 109
FCC-lausunto .................................................................................................................... 111
FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus ............................................................................. 112

background image

6

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY) .................... 113
CE-merkkivaroitus .......................................................................................................... 113
Langaton käyttökanava eri alueilla .......................................................................... 114
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat .................................................. 114
UL-turvallisuushuomautukset ................................................................................... 116
Virtaturvallisuusvaatimus ............................................................................................ 117
Huomautuksia TV-virittimestä ................................................................................... 117
REACH-huomautukset .................................................................................................. 117
Macrovision Corporationin tuotehuomautus ...................................................... 117
Suojautuminen kuulovauriolta .................................................................................. 117
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut) .......... 118
Optisen aseman turvallisuustiedot .......................................................................... 119
CTR 21 -hyväksyntä
(kannettaville tietokoneille, joissa on sisäänrakennettu modeemi) ............. 120
ENERGY STAR –yhteensopiva tuote ......................................................................... 122
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus ....... 122
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut .............................................................................. 123

background image

Kannettavan tietokoneen E-käyttöopas

7