ASUS ROG G551VW leírás

background image

E-kézikönyv

HUG10818

Első kiadás

Október 2015

ASUS Notebook PC-hez

background image

2

Notebook PC-hez E-kézikönyv

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a

benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani,

átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában

vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT

VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ

ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA.

AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI

SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT,

ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG,

ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN

KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK

LEHETŐSÉGÉRŐL.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik bejegyzett védjegyei vagy szerzői

tulajdona lehetnek vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a

tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS

CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK, ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK. NEM

ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ

FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A

BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva!

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő mulasztás vagy más felelősség miatt,

Ön jogosulttá válik kártérítésre az ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely

alapján Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget a testi sérüléseken (a

halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül,

illetve bármilyen tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat szerinti jogi

feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen végrehajtásából erednek, az egyes termékek

szerződés szerinti listaára erejéig.

Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni kártérítés vagy jogsértés

alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért, kárért vagy kárigényért.

Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a maximális érték, amelynek

tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön forgalmazója kollektívan felelősek.

AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT:

(1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI

MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES, ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT,

ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST

IS BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A

LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.asus.com

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3

A kézikönyvről ............................................................................................................7

A kézikönyvben felhasznált konvenciók ................................................................9
Ikonok .................................................................................................................................9
Tipográfia...........................................................................................................................9

Biztonsági óvintézkedések .....................................................................................10

A Notebook PC használata ..........................................................................................10
A Notebook PC gondozása .........................................................................................11
Megfelelő selejtezés ......................................................................................................12

1. fejezet: A hardver üzembe helyezése

Ismerkedés a Notebook PC-vel .............................................................................14

Felülnézet ..........................................................................................................................14
Alulnézet ............................................................................................................................19
Jobb oldal ..........................................................................................................................21
Bal oldal ..............................................................................................................................23
Elölnézet ............................................................................................................................25

2. fejezet: A Notebook PC használata

Első lépések .................................................................................................................28

Töltse fel a Notebook PC-t. ..........................................................................................28
Emelje fel a kijelzőpanel kinyitásához. ....................................................................30
Nyomja meg a Start gombot. .....................................................................................30

Érintőképernyő-mozdulatok és érintőpad .......................................................31

Kézmozdulatok használata az érintőképernyős panelen (csak egyes

típusok esetében) ...........................................................................................................31
Az érintőpad használata ..............................................................................................34

A billentyűzet használata ........................................................................................38

Funkciógombok ..............................................................................................................38
Windows® 10 billentyűk ...............................................................................................39
Multimédia vezérlőbillentyűk ....................................................................................40
Numerikus billentyűzet ................................................................................................41

Az optikai meghajtó használata ...........................................................................42

Tartalomjegyzék

background image

4

Notebook PC-hez E-kézikönyv

3. fejezet: Munka Windows® 10 rendszerrel

Üzembe helyezés .......................................................................................................46
Start menü ...................................................................................................................47

A Start menü indítása ....................................................................................................48
Programok megnyitása a Start menüben ..............................................................48

Windows® alkalmazások .........................................................................................49

Munka Windows® alkalmazásokkal ..........................................................................50
Windows® alkalmazások testreszabása ..................................................................50

Feladatnézet ................................................................................................................53
Snap szolgáltatás .......................................................................................................54

Snap aktív pontok ..........................................................................................................54

Műveletközpont .........................................................................................................56
Egyéb billentyűparancsok ......................................................................................57
Csatlakozás vezeték nélküli hálózatokhoz .......................................................59

Wi-Fi .....................................................................................................................................59
Bluetooth ..........................................................................................................................60
Repülőgép mód ..............................................................................................................61

Csatlakozás vezetékes hálózatokhoz ..................................................................62

Dinamikus IP/PPPoE hálózati kapcsolat konfigurálása .....................................62
Statikus IP hálózati kapcsolat konfigurálása .........................................................63

A Notebook PC kikapcsolása .................................................................................64

A Notebook PC alvó állapotba helyezése ..............................................................65

4. fejezet: Bekapcsolási Öntesztelés (POST)

A Bekapcsolási Öntesztelés (POST) .....................................................................68

A POST használata a BIOS eléréséhez és a hibaelhárításhoz ..........................68

BIOS ................................................................................................................................68

A BIOS elérése ..................................................................................................................68
BIOS beállítások ...............................................................................................................69

A rendszer visszaállítása ..........................................................................................79

Helyreállítási opció engedélyezése ..........................................................................80

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

5

5. fejezet: A Notebook PC bővítése

Memóriamodul (RAM) beszerelése .....................................................................93

Tanácsok és GYIK

Hasznos tanácsok a Notebook PC-hez ...............................................................98
Hardver GYIK ...............................................................................................................99
Szoftveres GYIK ...........................................................................................................102

Függelékek

DVD-ROM meghajtó információ ...............................................................................106
Blu-ray ROM meghajtó információ ...........................................................................108
A beépített modem megfelelősége.........................................................................108
Általános áttekintés .......................................................................................................109
Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban .....................................109
Nem hangberendezések .............................................................................................109
A Federal Communications Commission nyilatkozata .....................................111
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat ..........................................112
Megfelelőségi nyilatkozat (1999/5/EC irányelv R&TTE) ....................................113
CE Jelölés ...........................................................................................................................113
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken ...........................114
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban ....................114
UL biztonsági tudnivalók .............................................................................................116
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ....................................117
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken) ..........................117
REACH .................................................................................................................................117
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés ......................117
Halláskárosodás megelőzése .....................................................................................117
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal

kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) ..............................118
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval .....................................................119

background image

6

Notebook PC-hez E-kézikönyv

kapcsolatban ....................................................................................................................119
CTR 21 jóváhagyás

(beépített modemmel rendelkező PC noteszgéphez) ......................................120
ENERGY STAR termék ....................................................................................................122
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak, és az erre

vonatkozó nyilatkozat ..................................................................................................122
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás .............................123

background image

Notebook PC-hez E-kézikönyv

7