ASUS ROG G551VW - DUK apie programas

background image

DUK apie programas

1.

Kai įjungiu kompiuterį, maitinimo indikatorius užsidega,

o disko aktyvumo indikatorius – ne. Taip pat nevyksta ir

sistemos įkrova. Kaip pašalinti šį nesklandumą.
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Priverstinai išjunkite nešiojamąjį kompiuterį, spausdami

maitinimo mygtuką bent keturias (4) sekundes. Patikrinkite,

ar maitinimo adapteris ir akumuliatorius įdėti tinkamai,

paskui įjunkite kompiuterį.

Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS

aptarnavimo centrą.

2.

Ką daryti, kai ekrane rodomas šis pranešimas: „Remove disks

or other media. Press any key to restart. (Išimkite diską arba

kitą laikmeną. Paspauskite bet kurį klavišą, kad paleistumėte

iš naujo.)“?
Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Atjunkite visus USB įrenginius, paskui kompiuterį paleiskite

iš naujo.

Išimkite optiniame diskų įrenginyje paliktus optinius diskus,

paskui paleiskite iš naujo.

Jei nesklandumas liko, kompiuteris gali turėti atminties

saugyklos problemą. Pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS

paslaugų centrą.

3.

Kompiuterio įkrova vyksta lėčiau nei visada, o operacinė

sistema delsia. Kaip tai pataisyti?
Panaikinkite neseniai įdiegtas arba į operacinės sistemos paketą

neįtrauktas programas, paskui sistemą paleiskite iš naujo.

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

103

4.

Nevyksta kompiuterio įkrova. Kaip tai pataisyti?

Galite naudoti bet kurį iš šių patarimų:

Pašalinkite visus prie kompiuterio prijungtus įrenginius,

paskui sistemą paleiskite iš naujo.

Jei problema liko, pagalbos kreipkitės į vietinį ASUS

aptarnavimo centrą.

5.

Kodėl kompiuteris neatsibunda po miego arba užmigdymo

režimo?

Reikia paspausti maitinimo mygtuką, kad būtų tęsiama

paskutinė darbinė būsena.

Gali būti, kad kompiuteris visiškai išnaudojo akumuliatoriaus

galią. Prijunkite maitinimo adapterį prie kompiuterio ir

elektros tinklo, paskui paspauskite maitinimo mygtuką.

background image

104

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

background image

Nešiojamojo kompiuterio elektroninis vadovas

105