ASUS ROG G551VW - Piezīmjdatora lietošana

background image

Piezīmjdatora lietošana

Šo piezīmjdatoru drīkst lietot tikai vietās, kur

apkārtējā temperatūra ir no 5°C (41°F) līdz 35°C

(95°F).

Skatiet strāvas parametru uzlīmi piezīmjdatora

apakšā un pārliecinieties, lai strāvas adapteris

atbilstu parametriem.

Neatstājiet piezīmjdatoru klēpī vai uz citām ķermeņa

daļām, lai novērstu sakaršanas radīto diskomfortu

vai traumas.

NELIETOT bojātus strāvas vadus, papildierīces vai

citas ārējās ierīces.

Kad piezīmjdators ir ieslēgts, nodrošiniet, lai

pārnešanas un lietošanas laikā neviens materiāls

neaizsegtu gaisa ventilācijas atveres.

Nelieciet piezīmjdatoru uz nelīdzenām un

nestabilām darba virsmām.

Šo piezīmjdatoru var laist cauri lidostas rentgenstaru

iekārtām (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām

mantām), bet to nedrīkst pakļaut magnētisko

detektoru un magnētisko zižļu iedarbībai.

Sazinieties ar lidostas pakalpojumu sniedzēju, lai

uzzinātu par saistītajiem pakalpojumiem lidojuma

laikā, kurus drīkst izmantot, un ierobežojumiem, kas

jāievēro, lidojuma laikā izmantojot piezīmjdatoru.

background image

Piezīmjdatora e-rokasgrāmata

11