ASUS ROG G551VW - Het touchpad gebruiken

background image

Het touchpad gebruiken

De aanwijzer verplaatsen

U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te

activeren. Schuif vervolgens uw vinger over het touchpad om de

aanwijzer op het scherm te verplaatsen.

Horizontaal schuiven

Verticaal schuiven

Diagonaal schuiven

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

35

Bewegingen met één vinger

Tikken/dubbeltikken

Tik op een app om deze te selecteren.

Dubbeltik op een app om deze te starten.

Slepen en neerzetten

Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger

zonder deze van de touchpad te tillen. Om het item op zijn nieuwe

locatie neer te zetten, tilt u uw vinger op van de touchpad.

background image

36

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Klikken met de linkermuisknop

Klikken met de rechtermuisknop

Klik op een app om deze te

selecteren.

Dubbelklik op een app om

deze te starten.

Klik op deze knop om het snelmenu

te openen.

OPMERKING: De gebieden binnen de stippellijn geven de locaties op

het touchpad aan van de linkermuisknop en de rechtermuisknop.

Bewegingen met twee vingers

Scrollen met twee vingers

(omhoog/omlaag)

Scrollen met twee vingers (links/

rechts)

Schuif twee vingers om omhoog

of omlaag te scrollen.

Schuif twee vingers om naar links

of rechts te scrollen.

background image

Gebruikershandleiding notebook PC-E

37

Uitzoomen

Inzoomen

Breng uw twee vingers samen op

de touchpad.

Spreid uw twee vingers open op de

touchpad.

Slepen en neerzetten

Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt.

Schuif met uw andere vinger over de touchpad om het item te slepen

en neem uw vinger van de knop om het item los te laten.

background image

38

Gebruikershandleiding notebook PC-E

Functietoetsen

De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de

volgende opdrachten activeren: