ASUS ROG G551VW - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op

internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites.

BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is

uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor

meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

Wifi verbinden

Verbind uw notebook met een wifi-netwerk met de volgende stappen:

of

1.

Selecteer het pictogram

in de taakbalk.

2.

Selecteer het pictogram

om wifi in te

schakelen.

3.

Selecteer een toegangspunt in de lijst van

beschikbare Wifi-verbindingen.

4. Selecteer

Connect (Verbinden) om de

netwerkverbinding te starten.

OPMERKING: u kunt worden gevraagd een

beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te

activeren.

background image

60

Gebruikershandleiding notebook PC-E