ASUS ROG G551VW - Bruke berøringsskjermbevegelser

background image

Bruke berøringsskjermbevegelser

(på utvalgte modeller)

Bevegelsene gjør at du kan starte programmer og få tilgang til

innstillingene på din bærbare PC. Funksjoner kan aktiveres ved hjelp av

følgende håndbevegelser på berøringsskjermen til den bærbare PC-en.

Sveiping fra venstre kant

Sveiping fra høyre kant

Sveip fra venstre kant av

skjermen for å starte Task view

(Oppgavevisning).

Sveip fra høyre kant av skjermen

for å starte Action Center

(Handlingssenter).

background image

32

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Zoom inn

Zoom ut

Spre to fingre fra hverandre på

berøringspanelet.

Før to fingre sammen på

berøringspanelet.

Trykk/dobbelttrykk

Trykk og hold

Trykk en app for å velge

den.

Dobbelttrykk en app for å

starte den.

Trykk og hold for å åpne

høyreklikkmenyen.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

33

Fingergliding

Dra

Skyv fingeren din for å bla opp

og ned og skyv fingeren din for å

panorere skjermen til venstre eller

høyre.

Dra for å lage en

markeringsboks rundt

flere elementer.

Dra og slipp et element for

å flytte den til et nytt sted.

background image

34

Elektronisk håndbok for bærbare PC

Flytte pekeren

Du kan trykke eller klikke hvor som helst på styreplaten for å aktivere

pekeren, og deretter skyve fingeren på styreplaten for å flytte pekeren

på skjermen.

Skyv horisontalt

Skyv vertikalt

Skyv diagonalt