ASUS ROG G551VW - Numerisk tastatur

background image

Numerisk tastatur

Et numerisk tastatur er tilgjengelig

på enkelte modeller. Du kan bruke

dette tastaturet for tallinntasting

eller som piltaster.

Trykk på

for å

veksle mellom bruk

av tastaturet som

talltaster eller som

piltaster.

Tips: Utformingen av det numeriske tastaturet kan variere mellom

modeller eller områder, men bruken er uforandret.

background image

42

Elektronisk håndbok for bærbare PC