ASUS ROG G551VW - Lad opp den bærbare PC-en.

background image

Lad opp den bærbare PC-en.

A.

Kobler strømledningen til vekselstrøm-likestrømomformeren.

B.

Koble AC-strømadapteren til en 100 V ~ 240 V strømkilde.

C.

Koble DC-strømkontakten inn i den bærbare PC-ens strøminntak

(DC).

Lad den bærbare PC-en i 3 timer før du bruker den i

batterimodus for første gang.

TIPS: Strømadapteren kan variere i utseende, avhengig av modell og

region.

VIKTIG!

Informasjon om strømadapter:

Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)

Inngangsfrekvens: 50–60 Hz

Utgående strømstyrke: 6.32 A (120 W)

Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

29

VIKTIG!

Finn strømkravetiketten på den bærbare datamaskinen og

tilsvarende informasjon på strømadapteren, og kontroller at oppgitt

inngående/utgående strøm samsvarer. Enkelte datamaskinmodeller

kan være merket med flere utgående strømstyrker basert på

tilgjengelig varenummer.

Sørg for at den bærbare PC-en er koblet til strømadapteren før du

slår den på for første gang. Vi anbefaler sterkt at du bruker en jordet

stikkontakt når du bruker den bærbare PC-en med en strømadapter.

Stikkontakten må være lett tilgjengelig og i nærheten av den

bærbare PC-en.

Trekk ut strømpluggen fra den bærbare PC-en for å koble den fra

strømforsyningen.

ADVARSEL!
Les de følgende forholdsreglene for den bærbare PC-ens batteri.

Batteriet som brukes i denne enheten kan innebære en risiko for

brann eller kjemisk forbrenning hvis det fjernes eller demonteres.

Rett deg etter de advarende merkelappene for din personlige

sikkerhet.

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type.

Må ikke kastes i et ildsted.

Batteriet i den bærbare PC-en må overhodet ikke kortsluttes.

Batteriet må overhodet ikke demonteres og settes sammen igjen.

Må ikke brukes dersom det oppstår lekkasje.

Batteriet og dets tilhørende deler må resirkuleres eller avhendes

forsvarlig.

Batteriet og andre små komponenter må oppbevares utilgjengelig

for barn.

background image

30

Elektronisk håndbok for bærbare PC