ASUS ROG G551VW - Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling

background image

Konfigurere en statisk IP-nettverkstilkobling

eller

1.

Gjenta trinn 1 til 5 under Koble til en dynamisk IP/

PPPoE-nettverksforbindelse.

2 Velg

Use the following IP address (Bruk

følgende IP-adresse).

3.

Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og

standard gateway fra din tjenesteleverandør.

4.

Hvis nødvendig, kan du også skrive inn

foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS-

serveradresse og deretter velge OK.

7.

Gå tilbake til Network and Sharing Center

(Nettverks- og delingssenter)-vinduet, og klikk

Set up a new connection or network (Sett opp en

ny tilkobling eller nettverk).

8. Velg

Connect to the Internet (Koble til Internett),

og klikk Next (Neste).

9. Velg

Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)).

10. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn,

og trykk deretter Connect (Koble til).

11. Klikk

Close (Lukk) for å avslutte konfigurasjonen.

12. Velg på oppgavelinjen, og klikk deretter

tilkoblingen du opprettet.

13. Skriv inn brukernavn og passord, og trykk Connect

(Koble til) for å starte tilkoblingen til Internett.

background image

64

Elektronisk håndbok for bærbare PC