ASUS ROG G551VW - Kapittel 4:

background image

Kapittel 4:

Selvtest

(POST = Power-On Self Test)

background image

68

Elektronisk håndbok for bærbare PC