ASUS ROG G551VW - Utføre et gjenopprettingsalternativ

background image

Utføre et gjenopprettingsalternativ

Se følgende trinn hvis du vil ha tilgang til og bruke noen av de

tilgjengelige alternativene for gjenoppretting på den bærbare PC-en.
1. Start

Settings (Innstillinger), og velg Update and security

(Oppdatering og sikkerhet).

Advanced startup (Avansert oppstart) – Dette alternativet lar

deg utføre andre avanserte alternativer for gjenoppretting på den

bærbare PC-en:

-

Bruk en USB-stasjon, nettverkstilkobling eller Windows-

gjenopprettings-DVD for å starte den bærbare PC-en.

- Bruk

Troubleshoot (Feilsøking) for å aktivere noen

av disse avanserte gjenopprettingsalternativene:

System Restore (Systemgjenoppretting), System Image

Recovery (Systembildegjenoppretting), Startup Repair

(Oppstartsreparasjon), Command Prompt (Kommandolinje),

UEFI Firmware Settings (UEFI-fastvareinnstillinger), Startup

Settings (Oppstartsinnstillinger).

Go back to an earlier build (Gå tilbake til en tidligere build)

– Dette alternativet lar deg gå tilbake til en tidligere build. Bruk

dette alternativet hvis denne builden ikke fungerer for deg.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

81

2. Under

Update and security (Oppdatering og sikkerhet)

velger du Recovery (Gjenoppretting), så velger du

gjenopprettingsalternativ.

background image

82

Elektronisk håndbok for bærbare PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

83