ASUS ROG G551VW - Programvare-OSS

background image

Programvare-OSS

1.

Når jeg slår på den bærbar PC-en, tennes indikatorlampen

for strøm, men ikke indikatorlampen for stasjonsaktivitet.

Systemet starter heller ikke opp. Hva gjør jeg for å ordne

dette?
Prøv disse forslagene:

Tving den bærbare PC-en til å slå seg av ved å trykke og

holde strømknappen i minst fire (4) sekunder. Undersøk om

strømadapteren og batteripakken er satt ordentlig inn, og

slå deretter på den bærbare PC-en.

Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS

Servicesenteret for å få hjelp.

2.

Hva skal jeg gjøre hvis denne meldingen vises på skjermen:

«Remove disks or other media. Press any key to restart. (Fjern

disk eller andre media. Trykk på en tast for omstart.)»?
Prøv disse forslagene:

Fjern alle tilkoblede USB-enheter og start den bærbare PC-

en på nytt.

Fjern eventuelt også platen i den optiske stasjonen før du

starter på nytt.

Hvis problemet fortsetter, kan det være et problem med

minnet i den bærbare PC-en. Kontakt det lokale ASUS

Servicesenteret for å få hjelp.

3.

Den bærbare PC-en starter langsommere enn vanlig og

operativsystem går tregt. Hvordan kan jeg ordne dette?
Slett alle applikasjoner som du nylig har installert og/eller som

ikke ble levert sammen med operativsystemet. Start deretter

systemet på nytt.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

103

4.

Den bærbare PC-en starter ikke. Hvordan kan jeg ordne

dette?

Prøv disse forslagene:

Fjern alt utstyr som er koblet til den bærbare PC-en, og start

systemet på nytt.

Hvis problemet fortsetter, kontakt det lokale ASUS

Servicesenteret for å få hjelp.

5.

Hvorfor kan ikke den bærbare PC-en våkne opp fra

hvilemodus eller dvalemodus?

Du må trykke på strømknappen for å gjenoppta arbeidet fra

den foregående arbeidstilstanden.

Systemet kan ha tømt batteriene fullstendig. Sett

strømadapteren inn i den bærbare PC-en og i en stikkontakt,

og trykk deretter på strømknappen.

background image

104

Elektronisk håndbok for bærbare PC

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

105