ASUS ROG G551VW - Inne skróty klawiaturowe

background image

Inne skróty klawiaturowe

Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących

skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w

Windows®10.

\

Uaktywnianie menu Start

Wyświetlanie pozycji Action Center (Centrum

akcji)

Uruchamianie pulpitu

Uruchamianie narzędzia File Explorer

(Eksplorator plików)

Otwieranie panelu Share (Udostępnij)

Wyświetlanie pozycji Settings (Ustawienia)

Wyświetlanie panelu Connect (Połącz)

Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)

Minimalizuje aktualnie aktywne okno

background image

58

Podręcznik elektroniczny do notebooka

Uaktywnianie funkcji Search (Wyszukaj)

Wyświetlanie panelu Project (Projekt)

Otwieranie okna Run (Uruchom)

Otwieranie Ease of Access Center (Centrum

ułatwień dostępu)
Otwieranie menu kontekstowego przycisku

Start

Uruchamianie ikony lupy i powiększanie

ekranu

Powiększanie ekranu

Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia

narratora)

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

59