ASUS ROG G551VW - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Użyj technologii Bluetooth, aby usprawnić bezprzewodowy transfer

danych z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth.

WAŻNE! Aby włączyć funkcję Bluetooth w notebooku, należy upewnić

się, że tryb Airplane mode (Samolot) jest wyłączony. W celu uzyskania

szczegółowych informacji, należy przejść do rozdziału Tryb samolotu w

niniejszym Podręczniku.

Parowanie z innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth

Aby włączyć transfer danych, konieczne jest sparowanie notebooka z

innymi urządzeniami z obsługą Bluetooth. Aby połączyć urządzenia,

należy wykonać poniższe czynności:

1.

Wyświetl pozycję Settings (Ustawienia) z menu Start.

2.

Wybierz pozycję Devices (Urządzenia), a następnie

wybierz pozycję Bluetooth, aby wyszukać urządzenia

z obsługą funkcji Bluetooth.

3.

Wybierz urządzenie z listy. Porównaj hasło w

notebooku z hasłem wysłanym do wybranego

urządzenia. Jeżeli hasła te pasują do siebie, wybierz

pozycję Yes (Tak), aby pomyślnie sparować notebooka

z danym urządzeniem.

UWAGA: W przypadku niektórych urządzeń z obsługą

Bluetooth może zostać wyświetlona prośba o wprowadzenie

hasła dla notebooka.

lub

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

61

1.

Wyświetl pozycję Action Center (Centrum akcji)

z paska zadań.

2.

Wybierz ikonę

, aby włączyć tryb Airplane

mode (Tryb samolotowy).

Naciśnij

.