ASUS ROG G551VW - Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE

background image

Konfiguracja połączenia sieciowego z

dynamicznym adresem IP/PPPoE

UWAGA: Wykonaj dalsze czynności, jeżeli używasz połączenia PPPoE.

lub

1.

Wyświetl pozycję Settings (Ustawienia).

2.

Wybierz pozycję Network & Internet (Sieć i

Internet).

3.

Wybierz kolejno pozycje Ethernet > Network and

Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania).

4.

Wybierz sieć LAN, a następnie wybierz pozycję

Properties (Właściwości).

5.

Wybierz pozycję Internet Protocol Version 4(TCP/

IPv4) [Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/

IPv4)], a następnie wybierz pozycję Properties

(Właściwości).

6.

Wybierz opcję Obtain an IP address automatically

(Uzyskaj adres IP automatycznie), a następnie

wybierz przycisk OK.

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

63