ASUS ROG G551VW - Wyłączanie notebooka

background image

Wyłączanie notebooka

Wyłączenie notebooka jest możliwe po wykonaniu następujących

czynności:

Uaktywnij menu Start, a następnie wybierz
kolejno pozycje

> Shut down (Zamknij

system) w celu normalnego wyłączenia.

Na ekranie logowania wybierz kolejno pozycje

> Shut down (Zamknij system).

Naciśnij klawisze

w celu

wyświetlenia okna Shut Down Windows

(Zamykanie systemu Windows). Wybierz z listy

rozwijanej polecenie Shut Down (Zamknij

system), a następnie wybierz przycisk OK.

Jeśli notebook nie odpowiada, naciśnij i

przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej

cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie

notebooka.

lub

background image

Podręcznik elektroniczny do notebooka

65