ASUS ROG G551VW - REACH

background image

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie

środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w

naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr.

asus.com/english/REACH.htm.