ASUS ROG G551VW - Încărcaţi notebook-ul.

background image

Încărcaţi notebook-ul.

A.

Conectaţi cablul de alimentare de c.a. la convertorul c.a.-c.c.

B.

Conectaţi adaptorul de alimentare cu curent alternativ la o sursă

de alimentare de 100 V~240 V.

C.

Conectaţi conectorul de alimentare cu curent continuu la intrarea

de alimentare (DC) a notebook-ului.

Încărcaţi notebook-ul timp de 3 ore înainte de prima

utilizare.

NOTĂ: Adaptorul de alimentare poate avea aspect diferit, în funcţie de

model şi de regiunea în care vă aflaţi.

NOTĂ:

Informaţii despre adaptorul de alimentare:

Tensiune de intrare: 100-240Vac

Frecvenţă intrare: 50-60Hz

Interval ieşire curent: 6.32A (120W)

Interval ieşire tensiune: 19V

background image

Manual electronic pentru notebook

29

IMPORTANT!

Găsiţi eticheta cu valorile nominale ale curentului de intrare/ieşire de

pe PC-ul notebook şi asiguraţi-vă că acestea corespund cu informaţiie

despre valorile nominale electrice de pe adaptorul de alimentare.

Unele modele de PC notebook pot accepta mai multe valori

nominale ale curentului de ieşire în funcţie de codul SKU disponibil.

Asiguraţi-vă că notebookul este conectat la adaptorul de alimentare

înainte de a-l porni pentru prima dată. Vă recomandăm insistent

să utilizați o priză de perete cu împământare în timp ce utilizați

dispozitivul Notebook PC în modul de adaptor de alimentare.

Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă și să se găsească în

apropierea dispozitivului Notebook PC.

Pentru a deconecta dispozitivul Notebook PC de la sursa de

alimentare de rețea, deconectați dispozitivul Notebook PC de la priza

de alimentare.

AVERTISMENT!
Citiţi următoarele măsuri de precauţie privind acumulatorul notebook-

ului dvs.

Acumulatorul utilizat în acest dispozitiv poate prezenta risc de ardere

chimică în cazul scoaterii sau dezasamblării.

Pentru siguranţa personală, respectaţi etichetele de avertizare.

Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu un tip

necorespunzător.

A nu se arunca în foc.

Nu încercaţi niciodată să scurtcircuitaţi acumulatorul notebook-ului

dvs.

Nu încercaţi niciodată să dezasamblaţi şi reasamblaţi acumulatorul.

Dacă detectaţi scurgeri, întrerupeţi utilizarea dispozitivului.

Acumulatorul şi componentele acestuia trebuie reciclate sau

aruncate la deşeuri în mod corespunzător.

Nu lăsaţi acumulatorul sau alte componente de mici dimensiuni la

îndemâna copiilor.

background image

30

Manual electronic pentru notebook

Apăsaţi pe butonul de alimentare.