ASUS ROG G551VW - Particularizarea aplicaţiilor Windows®

background image

Particularizarea aplicaţiilor Windows®

Aveţi posibilitatea să mutaţi, să redimensionaţi, să fixaţi sau să anulaţi

fixarea aplicaţiilor în bara de activităţi din meniul Start parcurgând paşii

de mai jos:

Mutarea aplicaţiilor

Apăsaţi şi menţineţi apăsată aplicaţia, apoi glisaţi-o şi

fixaţi-o într-o locaţie nouă.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie, apoi

glisaţi şi fixaţi aplicaţia într-o nouă locaţie.

background image

Manual electronic pentru notebook

51

Anularea fixării unor aplicaţii

Apăsaţi şi menţineţi apăsată aplicaţia, apoi atingeţi uşor
pictograma

.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie şi

faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Unpin

from Start (Anulare fixare din Start).

Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga la aplicaţie.
Apăsaţi pe

, apoi selectaţi Unpin from Start

(Anulare fixare din Start).

Redimensionarea aplicaţiilor

Apăsaţi şi menţineţi apăsată aplicaţia, apoi atingeţi uşor

şi selectaţi o dimensiune de dală pentru aplicaţie.

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie şi

faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Resize

(Redimensionare) şi selectaţi o dimensiune de dală

pentru aplicaţie.

Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga la
aplicaţie. Apăsaţi pe

, apoi selectaţi Resize

(Redimensionare) şi selectaţi o dimensiune de dală

pentru aplicaţie.

background image

52

Manual electronic pentru notebook

Fixarea mai multor aplicaţii în meniul Start

În All apps (Toate aplicaţiile), apăsaţi şi menţineţi

apăsată aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi în meniul

Start, apoi atingeţi uşor Pin to Start (Fixare în Start).

În All apps (Toate aplicaţiile), poziţionaţi indicatorul

mouse-ului peste aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi în

meniul Start şi faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi

clic pe Pin to Start (Fixare în Start).

În All apps (Toate aplicaţiile), apăsaţi pe

în

aplicaţia pe care doriţi să o adăugaţi în meniul Start, apoi

selectaţi Pin to Start (Fixare în Start).

Fixarea aplicaţiilor în bara de activităţi

Apăsaţi şi menţineţi apăsată aplicaţia, apoi atingeţi uşor

Pin to taskbar (Fixare în bara de activităţi).

Poziţionaţi indicatorul mouse-ului peste aplicaţie şi

faceţi clic dreapta pe aceasta, apoi faceţi clic pe Pin to

taskbar (Fixare în bara de activităţi).

Utilizaţi tastele cu săgeţi pentru a naviga la aplicaţie.
Apăsaţi pe

, apoi selectaţi Pin to taskbar (Fixare

în bara de activităţi).

background image

Manual electronic pentru notebook

53