ASUS ROG G551VW - Starostlivosť o notebook

background image

Starostlivosť o notebook

Pred čistením svojho notebooku odpojte prívod

striedavého prúdu a vyberte batériu (ak sa používa).

Používajte čistú celulózovú špongiu alebo semiš

navlhčený v roztoku neabrazívneho čistiaceho

prostriedku a niekoľkých kvapiek teplej vody.

Pomocou suchej tkaniny odstráňte z notebooku

všetku vlhkosť.

Na povrchu svojho notebooku ani v jeho blízkosti

nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú riedidlá,

benzín, alebo iné chemikálie.

Na halebonú plochu notebooku neukladajte žiadne

predmety.

Nevystavujte svoj notebook účinkom silných

magnetických ani elektrických polí.

Nevystavujte ani nepoužívajte svoj notebook v

blízkosti kvapalín, v rámci podmienok dažďa alebo

vlhkosti.

Nevystavujte svoj notebook vplyvom prašných

prostredí.

Nepoužívajte svoj notebook v blízkosti unikajúcich

plynov.

background image

12

notebooku Elektronická príručka