ASUS ROG G551VW - Používanie dotykovej podložky

background image

Používanie dotykovej podložky

background image

notebooku Elektronická príručka

35

Gestá jedným prstom

Poklepanie/Dvojité poklepanie

Aplikáciu vyberte ťuknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým ťuknutím na ňu.

Ťahať a pustiť

Dvakrát kliknite na položku a potom ten istý prst posuňte bez toho, aby

ste ho zdvihli z dotykového panela. Ak chcete položku položiť na nové

miesto, prst zdvihnite z dotykového panela.

background image

36

notebooku Elektronická príručka

Kliknutie ľavým tlačidlom

Kliknutie pravým tlačidlom

Aplikáciu vyberiete

kliknutím na ňu.

Aplikáciu spustíte dvojitým

kliknutím na ňu.

Ak chcete otvoriť ponuku pravým

tlačidlom myši, kliknite na toto

tlačidlo.

POZNÁMKA: Oblasti vo vnútri bodkovanej čiary predstavujú

umiestnenia ľavého tlačidla myši a pravého tlačidla myši na dotykovej

podložke.

Gestá dvoma prstami

Posúvanie dvoch prstov nahor/

nadol

Posúvanie dvoch prstov doľava/

dopravaov

Ak chcete posúvať položku hore

alebo dolu, posúvajte dva prsty.

Ak chcete posúvať položku doľava

alebo doprava, posúvajte dva prsty.

background image

notebooku Elektronická príručka

37

Ťahať a pustiť

Vyberte položku a potom stlačte a podržte ľavé tlačidlo. Posúvaním

ďalšieho prsta na dotykovom paneli položku potiahnite a položte do

nového umiestnenia odtiahnutím prsta od tlačidla.

Oddialenie

Priblíženie

Na dotykovom paneli spojte dva

prsty.

Na dotykovom paneli roztiahnite

dva prsty.

background image

38

notebooku Elektronická príručka

Klávesy funkcií

Pomocou funkčných klávesov na klávesnici prenosného počítača je možné

spustiť nasledujúce príkazy: