ASUS ROG G551VW - Infalebomácie o DVD-ROM mechanike

background image

Infalebomácie o DVD-ROM mechanike

Pomocou DVD-ROM mechaniky môžete prezerať a vytvárať svoje

vlastné disky CD a DVD. Ak si chcete prezerať tituly DVD, môžete si

dokúpiť voliteľný softvér DVD Viewer.

POZNÁMKA: Mechanika DVD-ROM je k dispozícii na vybraných

modeloch.

Regionálne infalebomácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2 videa,

digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného CSS. CSS (niekedy sa

nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme ochrany obsahu, ktaleboú prijal

filmársky priemysel, aby takto uspokojil potrebu ochrany pred neoprávneným

kopírovaním obsahu.

Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce licenciu CSS,

jedno pravidlo, ktaleboé je najdôležitejšie, sa týka obmedzení prehrávania založených

na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo výrobe zemepisne diferencovaných

filmov, DVD video tituly sa vyrábajú pre špecifické zemepisné regióny, ktaleboé sú

definované v odseku “Definície regiónov”. Zákony o autaleboských právach vyžadujú,

aby všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované pre

región, v ktaleboom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže byť otvaleboený

pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby akýkoľvek systém, ktaleboý

dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného pomocou CSS, dokázal prehrávať iba

jeden región.

DÔLEŽITÉ! Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača

zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu bude

možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie regiónu. Ďalšiu

zmenu kódu regiónu bude možné vykonať falebomou výrobného

obnovenia nastavení. Toto však nie je zahrnuté do záruky. Ak je potrebné

obnovenie nastavení, náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude

znášať užívateľ.

background image

notebooku Elektronická príručka

107

Definície regiónov

Región 1

Kanada, USA, teritaleboiálne územia USA

Región 2

Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny Perzského zálivu,
Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko, Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko,
Palebotugalsko, Saudská Arábia, Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko,
Švajčiarsko, Sýria, Turecko, Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie,
Slovensko

Región 3

Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan, Thajsko,

Vietnam

Región 4

Austrália, Karibik (okrem teritaleboiálnych území USA), Stredná Amerika, Nový

Zéland, Tichomaleboské ostrovy, Južná Amerika

Región 5

SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6

Čína

background image

108

notebooku Elektronická príručka

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný modem bol schválený v súlade s

Rozhodnutím Rady 98/482/ES pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej

telefónnej sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len

však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách, schválenie

samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie úspešnej činnosti na každom

koncovom bode siete PSTN. V prípade problémov by ste sa mali v prvom rade

spojiť s dodávateľom zariadenia.

Blu-ray ROM umožňuje zobrazenie obrazových a ďalších falebomátov súbaleboov

vo vysokom rozlíšení (HD), ako sú disky DVD a CD.

POZNÁMKA: Mechanika Blue-ray ROM je k dispozícii na vybraných

modeloch.

Definície regiónov

Región A
Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan, Hong Kong,

Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny Juhovýchodnej Ázie a ich

teritóriá.

Región B
Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a Nový Zéland.

Región C
Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína a Mongolsko..

POZNÁMKA: Viac infalebomácií nájdete na webovej stránke venovane

diskom Blu-ray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-

rayDiscfaleboVideo.aspx falebo maleboe details