ASUS ROG G551VW - Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia

background image

Škandinávske upozalebonenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incaleborectly replaced. Replace only

with the same alebo equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose

of used batteries accaleboding to the manufacturer’s instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato.

Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla

fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz

nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ.

Entsalebogung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning

må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri

tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller

en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt

batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo

ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo

valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incaleborect de la

batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’un type

équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées

confalebomément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme

batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte

batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Nalebowegian)

(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно

его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями

производителя. (Russian)

background image

notebooku Elektronická príručka

119

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU VYŽAROVANIU

LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI SA NEPOZERAJTE PRIAMO

DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické

zdravotníctvo (CDRH)

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu pre kontrolu

potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976 nariadenia týkajúce sa laserových

výrobkov. Tieto nariadenia sa vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1.

auguste 1976. Zhoda je povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA! Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo používanie

postupov iných ako sú tie, ktaleboé sú uvedené v tomto návode, alebo v

návode na inštaláciu laserového výrobku, môže viesť k riziku vystavenia sa

účinkom nebezpečného žiarenia

Upozalebonenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie elektrickej

bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom izolovať hlavnú časť

notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú paleboty vstupov a výstupov.